top of page

Lấy cảm hứng từ mối giao thoa giữa phương pháp thực hành Dream Yoga của Phật giáo Tây Tạng và góc nhìn của tâm lý học phương Tây về Lucid Dreaming (giấc mơ sáng suốt), Collective Consciousness | Collective Dreams (CCCD) là một dự án nghiên cứu mở và thực hành do Chung Nguyen khởi xướng.

 

Tựa đề tiếng Việt của dự án này là Nằm-Mơ-Tỉnh, gợi mở quá trình của sự nghỉ ngơi, mơ mộng và tỉnh thức. 

 

CCCD tìm cách mở rộng hiểu biết về các cơ chế hoạt động của giấc mơ và ý thức, thông qua thực hành chiêm nghiệm và trong quá trình sáng tạo. Nó không chỉ nhằm mục đích khám phá mối quan hệ giữa người mơ và giấc mơ, thực tại trong lúc tỉnh và trải nghiệm trong giấc mơ, cơ thể và tâm trí, mà còn cả Tàng Thức (tiếng Phạn: alaya vijnana; dòng tâm thức liên tục duy trì tính đặc thù của từng cá nhân).

 

Xuyên suốt quá trình trải nghiệm, nhận thức cá nhân của người mơ (khi ngủ), có thể được biểu hiện hoặc chuyển thành các dạng thức khác như văn bản, giọng âm / âm thanh, nét vẽ nguệch ngoạc, chuyển động, video, v.v. Những tài liệu này sau đó được thu thập và chiêm nghiệm khi thức dậy. Cuối cùng, chúng có thể trở thành một kho lưu trữ kỹ thuật số về các cơ thể trong mơ.

co.cons.dre logo.png
bottom of page